CONTEMPORARY issues
sign in | sign up | forgot username or password?

Previous issues

suvremene TEME / CONTEMPORARY issues  issue 1, volume 1, 2008

The Post-Modern Society: Which are the Basic Value-Orientations? :: [>>>]
Lane, Jan-Erik; Reber, Frank
Political behaviour like voting or allegiance to political parties is today less a function of the social structure and more an expression of the value orientations that the electorate harbours. The new research into political culture has resulted in numerous findings concerning the role of dominant value orientations like post-materialism, trust and gender or egalitarianism as well as individualism. In this article, we examine a question never resolved in the political culture research, namely if the dominant value orientations are independent of each other or not. We show that this is really the case meaning that ordinary people have multiple value orientations, which increases the complexity of politics in the post-modern society. One really cannot speak of one set of values that would constitute the set of values for the post-modern society.
keywords: values  indicators  value orientation  social capital  egalitarianism  WVS  the independence hypothesis  post-materialism  gender and trus 
Posljednji kongres Saveza komunista Jugoslavije: uzroci, tijek i posljedice raspada :: [>>>]
Pauković, Davor
Jugoslavija se tijekom osamdesetih suočila sa sve većom krizom koja je dovodila u pitanje i opstanak federacije. Sukobljene koncepcije ureðenja Jugoslavije, bazirane u republičkim SK, konačno su se razišle na 14. izvanrednom kongresu SKJ u siječnju 1990. U članku je prikazan kontekst u kojem je Kongres održan kao i tijek istog. Uz to, izložene su strategije i ciljevi pojedinih republičkih organizacija i posljedice raspada SKJ. Izvanredni 14. kongres SKJ predstavlja važnu epizodu u procesu raspada Jugoslavije. Na njemu su raspršene iluzije o jedinstvenom SKJ i snazi koja može izvesti zemlju iz krize. Jugoslavija je nakon Kongresa zakoračila u još neizvjesnije razdoblje, bez značajnije kohezivne snage koja bi dovela do nekog kompromisa.
keywords: SKJ  14. kongres  raspad Jugoslavije 
Expanding the Public System of Household Assistance: a Pilot Experiment in Slovenia :: [>>>]
Hrženjak, Majda
Irregular paid domestic workers with their activity in domestic sphere and domestic work, reorganize notions of welfare and the relationship between domestic and paid work in European societies in a fundamentally private, anti-egalitarian and exclusionary way. In the EU policies, the regulation of informal domestic work is deemed as a win-win situation: it addresses the needs for more and better home and family services, while at the same time provides for more and better quality jobs for hard-to-employ people. This paper, while discussing work - family conflict in Slovenia, confronts the situations of the two groups of women: on one hand, those doubly burdened by productive and reproductive work and hence forced to transfer part of reproductive labor to irregular domestic workers, on the other hand, long-term unemployed women who are facing social exclusion and poverty, so they undertake the work of other women in the grey economy. The focus of the paper is on the discussion of the potential impact of regulation of paid domestic services as policy measure for reducing the social exclusion of long-term unemployed women and work-family conflict.
keywords: domestic workers  labor market  intersectionality  gender (in)equality  welfare state  social exclusion  work - family conflict 
Enculturation and the Degenerative Principle :: [>>>]
Washburn, Daniel
The model of enculturation I propose operates with a claim that individuals are intrinsically idiosyncratic. Support for individual idiosyncrasy begins at the level of neurons and goes on to encompass inter-individual phenomena. I draw on cognitive and social theory to support my position. In particular I consider the work of neurologist Gerald Edelman (2004) and his “theory of neuronal group selection” (TNGS) and Sahlins (2000) and his theory of culture. The model of culture presented here is designed to account for the phenomenon of individual idiosyncrasy. For this reason, culture is necessarily presented as a process -- and I am calling the process “enculturation.” The cognitive phenomena that allow language and signs to be shared between people are, within each individual, constantly changing via idiosyncratic neuronal firing patterns and via the incorporation of new experience and altered memory. The concept of memory is discussed in relation the model of enculturation. The durkheimian position, that social scientists should focus on collective representations and avoid making social claims based on the operation of individual minds (Durkheim, 1915:15-16; 1952:213) is given consideration. Cognitive research is introduced to suggest links between experience and memory (such as Edelman’s concept of the “remembered present”) and to establish the function of “the degenerative principle”. The work of Libet (2004) is utilized to suggest that conscious awarenesses are preceded by unconscious processes (i.e., processes outside reflective consciousness), and as such we are forced to conclude that unconscious processes initiate our conscious experiences. This raises questions of agency and free will. It is suggested that the process of cognitive association leads to novelty as a result of the instability of recurrent memory and the intrinsic idiosyncrasy of neurons. Enculturation then, can be seen as the activity of association as augmented by intrinsically idiosyncratic phenomena. Parallels are drawn between Bakhtin’s dialogic principle and the enculturation model. The concluding section suggests avenues for the future.
keywords: enculturation  memory process  human brain  individual 
„Nisam sigurna što je, ali je bitno“ - analiza stavova studenata Sveučilišta u Rijeci o održivom razvoju :: [>>>]
Rončević, N.; Ledić, J.; Ćulum, B.
U teorijskom dijelu rada daje se prikaz različitih pristupa i definicija održivog razvoja, analizira se uloga visokoškolskih institucija u promicanju ideje održivog razvoja i izloženi su rezultati dosadašnjih istraživanja koja se bave socijalno-ekološkom problematikom. U empirijskom dijelu rada izlažu se rezultati pilot istraživanja provedenog na Sveučilištu u Rijeci (2007.) na uzorku od 105 studenata. Cilj istraživanja bio je ispitati informiranost i razumijevanje koncepta održivog razvoja, kao i stavove i ponašanje povezane s nekim aspektima tog koncepta. Glavna pretpostavka istraživanja, da ispitanici slabo poznaju koncept održivog razvoja, te da, kao posljedica, njihovi stavovi i životne navike ne daju garancije za potreban pristup ovome području, potvrðena je. Drugim riječima, većina ispitanika ne zna definirati održivi razvoj. Ispitanici najmanje percipiraju odgovornost škola u promociji ideje održivog razvoja. Prema njihovom mišljenju, važniju ulogu imaju udruge i mediji, a najvažniju politička razina. Studenti smatraju da je upravo politička volja prva stepenica u promociji ideje održivog razvoja, odakle se onda treba širiti društvom. Bez inicijalne aktivnosti s političke razine promocija ideje održivog razvoja nije moguća.
keywords: odgoj i obrazovanje za održivi razvoj  stavovi studenata o održivom razvoju 
Imperij kao predmet politološke analize :: [>>>]
Raos, Višeslav
Cilj ovog rada je razjasniti pojmovnu i praktičnu razliku izmeðu imperija i imperijalnih struktura s jedne, te države i pripadajućih odrednica s druge strane. Imperij se povijesno i prostorno diferencira, a zatim dovodi u vezu, te usporeðuje s konceptom hegemonije. Na kraju se daje mogući analitički okvir proučavanja imperija, koji se sastoji od kratkog opisa temeljnih čimbenika i značajki koje konstituiraju imperij kao zaseban predmet politološkog istraživanja.
keywords: imperij  imperijalnost  država  suverenitet  hegemonija 
Usporedba geopolitičkog značenja post-hladnoratovskih krugova proširenja NATO-a :: [>>>]
Kurečić, Petar
Proširenje NATO-a nakon hladnog rata, izvedeno u dva kruga s ukupno deset novih država primljenih u članstvo NATO-a, predstavlja ključan dobitak u izgradnji sigurnosne arhitekture post-hladnoratovske Europe, te je najznačajniji sigurnosni dobitak za Europu nakon raspada Varšavskog ugovora i SSSR-a. Dva kruga proširenja NATO-a bila su vrlo različita po svojem teritorijalnom opsegu, regionalnoj pripadnosti, trenutnim okolnostima unutar NATO-a, te utjecaju na geopolitičke odnose u Europi i geostrateške odnose SAD-a i Rusije. Prethodili su proširenju Europske unije na deset postkomunističkih država Europe. Nakon 11. rujna 2001., uspješna izvedba drugog kruga proširenja NATO-a postala je jedan od strateških ciljeva u borbi protiv terorizma SAD-a i njegovih saveznika. Proširenje je značajno promijenilo odnose u NATO-u i geopolitičku ravnotežu u Europi, šireći zonu sigurnosti i stabilnosti na istok i jugoistok Europe. Utjecaj NATO-a se širi na granične regije Europe, te prelazi i njihove granice. Treći krug proširenja najavljen je na summitu u Bukureštu, tijekom kojeg su Hrvatska i Albanija pozvane da se priključe NATO-u. Treći krug proširenja vjerojatno će uključivati i Makedoniju, ako ta država s Grčkom riješi spor oko imena. Ako bi NATO u članstvo uključio države iz regije Zapadnog Balkana, imao bi još značajniju ulogu u stabilizaciji ovog nestabilnog prostora, posebno u rješavanju problema koji neovisnost Kosova predstavlja za stabilnost regije. Budući strateški izazovi europskoj sigurnosti bit će vezani uz odnose NATO-a i Rusije, posebno uz ambicije NATO-a u istočnoj Europi i u regiji Kavkaza. Ako NATO odluči u članstvo pozvati Gruziju i Ukrajinu, možemo očekivati rusku reakciju, koja bi mogla dovesti do sveprisutne i dugotrajnije nestabilnosti velikog dijela Europe, ali i dijela Euroazije.
keywords: NATO  post-hladnoratovsko razdoblje  proširenje  geopolitički odnosi  Europa  Rusija  zona sigurnosti  Hrvatska  Zapadni Balkan  Kosovo 
Multiculturalism without Culture :: [>>>]
Phillips, Anne
The Wider Black Sea Region in the 21st Century: Strategic, Economic and Energy Perspectives :: [>>>]
Hamilton, D.; Mangott, G.