CONTEMPORARY issues
sign in | sign up | forgot username or password?

Previous issues

suvremene TEME / CONTEMPORARY issues  issue 1, volume 10, 2019

Lokalna politika u Republici Hrvatskoj i doba refleksivne modernosti: primjer lokalnih izbora 2017. godine u gradu Zaprešiću :: [>>>]
Jović, Luka; Brezovec, Erik; Sršen, Andreja
Ovaj rad polazi od pretpostavke kako biračko tijelo jedinica lokalne samouprave urbanog područja, točnije grada Zaprešića, nije svjesno sličnosti razmišljanja i ideja o pojedinim temama vezanim uz grad u kojemu žive. U tom kontekstu, ciljevi rada jesu ustvrditi važnost političkih programa pri odabiru biračkih preferencija u gradu Zaprešiću. Drugim riječima, istražuje se u kojoj su mjeri politički programi relevantni za biračke preferencije na lokalnim izborima u gradu Zaprešiću. Vodeći se teorijskim konceptima refleksivne modernosti i konceptom otuđenja u radovima Karla Marxa, preispituje se mogućnost refleksivnosti u lokalnoj politici u Republici Hrvatskoj (primjer grada Zaprešića). Rezultati istraživanja ukazuju na to da lokalna politika grada Zaprešića ne posjeduje potreban refleksivan karakter specifičan za suvremene demokratske procese, već se u većoj mjeri referira na nacionalnu politiku; gubeći pritom akcijsku komponentu koju lokalna politika treba posjedovati. Politička kampanja 2017. godine simbolizirana je političkim programima koji su konstruirani poopćeno, ne odajući pritom ozbiljnost u rješavanju pojedinih problema grada. ANOVA testom analize varijance dokazano je kako ne postoji statistički značajna razlika u slaganjima s tvrdnjama (političkim programima različitih stranaka) u odnosu na biračke preferencije građana grada Zaprešića na lokalnim izborima 2017. godine. Drugim riječima, programi političkih stranaka na lokalnim izborima 2017. godine nisu odigrali ključnu ulogu u odabiru predstavnika gradske vlasti.
keywords: lokalni izbori  grad Zaprešić  politika  preferencije  biračko tijelo  refleksivna modernost  demokratski proces 
Sjeverna Makedonija u kontekstu regionalne sigurnosti :: [>>>]
Musladin, Marijana
U članku se razmatra koncept regionalne sigurnosti na primjeru Sjeverne Makedonije, s posebnim osvrtom na odnos albanske nacionalne manjine i makedonske većine. U tom smislu donosi se kratak pregled razvoja njihovih odnosa od raspada Jugoslavije. Kratko će se objasniti i pozadina sukoba iz 2001. između albanske paravojne nacionalne oslobodilačke vojske i makedonske policije koji je okončan iste godine povijesnim sporazumom iz Ohrida. Usvajanje sporazuma, koji je unaprijedio prava manjinskih etničkih zajednica u Makedoniji, smatralo se rijetkim političkim uspjehom međunarodne zajednice u jugoistočnoj Europi. Međutim, podijeljena su mišljenja o tome je li on doprinio izgradnji multietničke države. U tom smislu članak problematizira implementaciju Ohridskog sporazuma, a analizom izdvojenih političkih zbivanja u Makedoniji od 2001. nastoji se ukazati kako, usprkos značajnom napretku, Ohridski sporazum nije u potpunosti implementiran jer su međuetničke tenzije i rizik od nestabilnosti ostali. Konačno, članak ukazuje kako postoji kontinuitet izoliranih sigurnosnih izazova u Makedoniji koji i dalje generira sigurnosne implikacije za regionalnu sigurnost.
keywords: regionalna sigurnost  Sjeverna Makedonija  Ohridski sporazum  etničke podjele  sigurnosni izazovi 
Talenti nastavnika Veleučilišta VERN' prema Gallupovom Clifton StrengthsFinder 2.0 upitniku :: [>>>]
Vrhovski, Ivana; Horvat, Boris
Cilj ovog rada je identificirati talente osobe iz Cliftonovog StrengthsFinder 2.0 upitnika koje se najčešće pojavljuju kod nastavnika na Veleučilištu VERN’ i usporediti ih prema spolu, katedri kojoj pripadaju te involviranosti u poslovne procese. Nastavnici Veleučilišta VERN’ (N=59) ispunili su StrengthsFinder 2.0 upitnik i dobili svojih pet ključnih talenata koji ih opisuju. Distribucija tema uspoređivana je među nastavnicima prema spolu, pripadnosti određenoj katedri te prema činjenici ima li nastavnik osim akademskog angažmana i dodatni angažman u poslovnom procesu. Rezultati istraživanja pokazuju da profil nastavnika na Veleučilištu VERN’ ima sljedeće talente: Učenje, Odgovornost, Sakupljanje, Postignuće i Međuodnos. Nastavnice ne pokazuju značajna odstupanja od dobivenog profila nastavnika, kao što je to slučaj kod muških nastavnika. Prisutne su razlike među katedrama. Nastavnici s angažmanom u poslovnom procesu u potpunosti odgovaraju profilu VERN’ovog nastavnika dok su kod nastavnika koji imaju isključivo nastavni angažman prisutna manja odstupanja.
keywords: Ključne riječi: StrengthsFinder  Gallup  talenti  snage  nastavnici  učenje 
Oraclum Intelligence Systems Case Study: Usage of Big Data in the Political Elections Prediction :: [>>>]
Holy, Mirela
Oraclum Intelligence Systems (OIS) is a company that uses data from social media and analyses this information toward prediction of election outcomes. The company has successfully predicted the outcomes of Brexit and the USA presidential elections. Precisely, the company analysts correctly predicted almost all swing states (Pennsylvania, Florida, North Carolina, and Ohio), and even predicted that Hillary Clinton could get more votes but would lose the Electoral College vote. This paper presents the case study of OIS successful and very accurate prediction of Brexit result as well as Trump’s victory, answers how OIS used big data in research and why its research methods were successful. Considering the recent disclosure of Cambridge Analytica’s big data misuse, the paper also focuses on the protection from similar misuses, particularly in the context of the General Data Protection Regulation (GDPR) entry into force.
keywords: big data  election prediction  Trump  Clinton  Brexit  GDPR 
Gabrijela Kišiček: Retorika i politika :: [>>>]
Nikolina Borčić
Prikaz knjige
Gerd Leonhard: Technology vs. Humanity - The coming clash between man and machine :: [>>>]
Boris Hajoš
Prikaz knjige
Alec Ross: The Industries of the Future :: [>>>]
Joško Lozić, Ozana Ramljak
Prikaz knjige