CONTEMPORARY issues
sign in | sign up | forgot username or password?

Previous issues

suvremene TEME / CONTEMPORARY issues  issue 1, volume 11, 2020

A New Political Scarecrow? The Political Program and Activity of the ”Serbian Right“ :: [>>>]
Srđan Mladenov Jovanović
The organization known as Srpska desnica (SD; the Serbian Right Wing) during 2019 become increasingly seen in the Serbian media, as well as receiving augmented visibility on posters throughout the country. With their recent electoral success in the town of Medveđa, as well as their announcement that they are turning into an official party that would enter the 2020 parliamentary elections, coupled with the troublesome past of their leader, Miša Vacić, the situation calls for investigation. In this article, we are putting Miša Vacić’s public and political engagement under a magnifying glass, positioning him within the broader nationalist political spectrum of the country, engaging his official political program. We shall furthermore define the concept of the political scarecrow, a political party or figure that serves primarily to frighten, as shall be clear from the case study that this is the role of his organization.
keywords: Srpska desnica; Serbian Right Wing; Miša Vacić; opposition; political scarecrow; Serbia 
Sekuritizacija iregularnih migracija u kampanji za predsjedničke izbore u Republici Hrvatskoj 2019./2020. :: [>>>]
Goran Džidić
Nekoliko godina nakon vrhunca migracijske krize iz 2015. godine, ovaj oblik nevojne prijetnje postao je važan dio političke debate na nacionalnoj i nadnacionalnoj razini Europske unije. Republika Hrvatska, kao država koja je dio tzv. balkanskog pravca migracija, nije iznimka. Migracijska kriza iz 2015./2016. godine predstavljala je jedno od glavnih pitanja o kojem se raspravljalo tijekom kampanje za predsjedničke izbore 2019./2020. godine u Republici Hrvatskoj. U radu se kritičkom analizom diskursa istražuju stavovi predsjedničkih kandidata Zorana Milanovića i Kolinde Grabar-Kitarović vezani za sigurnosne izazove koje predstavljaju masovne migracije. Kao jedinice analize, u istraživanju su korištene izjave predsjedničkih kandidata prezentirane na tri televizijska sučeljavanja održana tijekom kampanje za predsjedničke izbore.
keywords: sekuritizacija; iregularne migracije; kritička analiza diskursa; predsjednički izbori; Republika Hrvatska; Europska unija 
Transmedijske funkcije filmskih stilskih figura i jezičnih odstupanja od norme u informativnim televizijskim emisijama :: [>>>]
Sunčana Tuksar; Irena Ostrički Gerber
Govorimo li o komunikološkoj funkciji medija u globalno umreženom društvu, danas je gotovo nezamislivo promišljanje tih funkcija bez problematiziranja njihove transmedijske naravi. Oslanjajući se na sociosemiotičku analizu, rad istražuje funkcije leksičkih odstupanja od jezične norme i to u hrvatskom i engleskom jeziku te televiziji i filmu. Svrha rada je ponajprije pokazati na koji način odstupanja u engleskome jeziku (sleng) u filmu Jima Jarmuscha Noć na zemlji (1991) uspostavljaju kulturološke koncepte te upućuju na usvajanje interkulturalnih kompetencija. Usto, analiza zahvaća i ulogu upotrebe anglicizama u hrvatskome jeziku kako na javnoj televiziji tako i komercijalnim televizijama. Udružene analize upućuju na daljnju sociolingvističku raspravu o potrebi kritičke jezične i vizualne pismenosti u medijima kao i činjenicu da su otkloni od normi iznimno važni pri usvajanju vizualne i medijske pismenosti u globalnoj kulturi. Odnos masovnih medija i jezika nije samo uputa na njihova intrinzično komunikološka svojstva već i jasan podsjetnik na stalnu premreženost društvenog i humanističkog područja.
keywords: transmedijalnost; globalizacija; jezična odstupanja; kultura 
Uloga knjižnica kao komunikacijskog resursa održivog turizma :: [>>>]
Ivo Tokić; Ksenija Tokić
Održivi razvoj podrazumijeva gospodarski i društveni razvoj zajednice koji je usklađen s trajnim očuvanjem njezinih prirodnih, ljudskih i društvenih resursa tako da se čuva sklad postojećih odnosa i korištenja resursa, kao i da se omogućava njihov daljnji razvoj i korištenje u budućnosti. Kulturna baština jedan je od ključnih resursa neke zajednice koji joj daje identitet, ali i omogućava uključivanje ljudi u sve društvene i ekonomske tokove u suvremenom svijetu. Knjižnice su jedne od ključnih ustanova za očuvanje kulturne baštine neke zajednice. U ovom radu ukazuje se na mogućnosti korištenja knjižničnih potencijala kao komunikacijskih resursa razvoja održivog turizma koji bi omogućio ekonomsku i društvenu korist lokalnoj zajednici putem afirmacije njezinoga kulturnog identiteta.
keywords: knjižnice; održivi turizam; komunikacijski resursi; Hrvatska 
Potentials and Possibilities of Branding Intangible Cultural Heritage Using the Example of Šibenski botun :: [>>>]
Ivana Schildenfeld; Stana Odak Krasić
The tourist market is expanding quickly and tourists are becoming more demanding and selective. Therefore, tourism requires creating an image and a brand based on an authentic identity by using innovative and enticing ideas that will result in attracting the attention of target audiences. “Šibenski botun” with its historical, social and cultural potential, as cultural heritage represents an ideal platform for the branding process and the development of cultural tourism. To begin with the branding process, it was necessary to explore the perception of the local community as one of the primary audiences. To this end, a questionnaire was used as a measuring instrument in the data collection method on a previously selected sample. The study confirmed a hypothesis that Šibenik residents were not perceiving “Šibenski botun” as the city’s brand, but as an extremely important souvenir. Using three structured interviews possibilities and potentials of “Šibenski botun” have been studied for the purpose of the branding process.
keywords: brand; branding; cultural tourism; intangible cultural heritage; Šibenski botun 
Agencije za odnose s javnošću :: [>>>]
Stana Odak Krasić
Mirela Holy
Agencije za odnose s javnošću
Zagreb, Školska knjiga, 2019., 245 str.
Fosilni kapital: Uspon parnog pogona i korijeni globalnog zatopljenja :: [>>>]
Mirela Holy
Andreas Malm
Fosilni kapital: Uspon parnog pogona i korijeni globalnog zatopljenja
Zagreb, Fraktura / Institut za političku ekologiju, 2018., 590 str.