CONTEMPORARY issues
sign in | sign up | forgot username or password?

Search

Univerzalizacija holokausta na primjeru hrvatske politike prošlosti i spomen-područja Jasenovac :: [>>>]
Radonić, Ljiljana
Posljednjih godina u Europi raste broj interdisciplinarnih studija o kolektivnom pamćenju, posebno u vezi s holokaustom. Ovaj članak se bavi novijim trendovima univerzalizacije i europeizacije holokausta kao negativnog mita o novoosnovanoj Europi nakon 1945. godine. Druga strana tog razvoja je njihov napet odnos prema novim postsocijalističkim naracijama u istočnoj i jugoistočnoj Europi. Te fenomene analizirati ću na hrvatskom primjeru. Nakon kratkog pregleda politike prošlosti u Hrvatskoj nakon 1990. godine članak se u drugom dijelu posvećuje ultramodernom postavu u spomen-području Jasenovac, otvorenom 2006. godine. U središtu analize stoji pitanje postoje li „europski standardi sjećanja“ te koje rezultate donosi novi fokus na individualne žrtve u memorijalnim muzejima.
keywords: politike prošlosti  univerzalizacija i europeizacija holokausta  novi postav u Jasenovcu; izjednačavanje crnog i crvenog totalitarizma