CONTEMPORARY issues
sign in | sign up | forgot username or password?

Search

Analiza medijskog praćenja izbjegličke krize u Hrvatskoj i interpretacijski okviri (framing) :: [>>>]
Slijepčević, Marija; Fligić, Sanja
Izbjeglička i migrantska zbivanja 2015. teme su koje su dominirale medijima. Medijskim uokviravanjem, selekcijom i isticanjem nekih vidova percipirane stvarnosti, oblikovan je način izvještavanja koji je mogao imati utjecaja i na percepciju javnosti. Iako postoje istraživanja koja se bave mjerenjima stavova stanovništva prema imigrantima, rjeđe su analize sadržaja medija. Rad ima za cilj istražiti prisutnost interpretacijskih okvira kroz izvještavanje o izbjegličkoj krizi u Hrvatskoj u trajanju od dva tjedna: prvom tjednu izbjegličke krize u Hrvatskoj te tjednu nakon terorističkih napada u Parizu, na uzorku od 702 članka u četiri hrvatska medija. S obzirom na uočene obrasce u medijskom izvještavanju (ponavljanje fotografija ranjivih skupina, osobne priče izbjeglica, naglašavanje hrvatskog prijateljskog i humanitarnog pristupa) postavljena su istraživačka pitanja: jesu li izbjeglice u većini članaka prikazane kroz pozitivan okvir kao žrtve; je li Hrvatska u većini tekstova prikazana kroz okvir humanosti i prijateljstva; postoje li odstupanja u izvještavanju uslijed izvanrednih događanja?
keywords: framing  uokviravanje  izbjeglice  migranti  analiza sadržaja 
Analiza verbalne komunikacije i usporedba pobjedničkih govora posljednja tri predsjednika Republike Hrvatske :: [>>>]
Stana Odak Krasić, Valentina Pavlović
Javni govor državnika oduvijek je fokus analize i tema razmišljanja
stručnjaka, ali i medija i građana, pogotovo ako se radi o javnoj
komunikaciji najviših državnih instanci. Moderno govorništvo i teorije
javne komunikacije u konstantnoj su promjeni, a nove tehnologije
rapidno ih vode k oplemenjivanju novitetima, no i k njegovanju već
ustaljenih standarda. Analiza verbalne komunikacije predsjednika
država često je srž istraživanja te se u njima nastoje uspostaviti otkloni i
prakticiranja standarda i preporuka, dok se u komparativnim analizama
nastoje uvidjeti distinkcije i sličnosti govora na tim funkcijama. Upravo
je predmet ovoga rada analiza verbalne komunikacije pobjedničkih
govora posljednja tri predsjednika Republike Hrvatske, a cilj mu
je komparacija i analiza sadržaja govora. Analizama je zaključeno
da postoje otkloni i nedostaci svakog pojedinog govora, no ne u
svim stavkama, ali i prednosti svakog govornika te vještine i znanja
implementirani u realizaciju govora.
keywords: analiza  verbalna komunikacija  predsjednik Republike Hrvatske  pobjednički govor 
Poitološka ekspertiza za javne politike :: [>>>]
Petek, Ana
Javne su politike, kao višedimenzionalan i izrazito kompleksan fenomen, nužno multidisciplinaran predmet istraživanja. Cilj je rada istražiti što je specifično politološko znanje o javnim politikama, odnosno koji je jedinstveni doprinos politologa izučavanju i upravljanju javnim politikama u svrhe profiliranja te mlade politološke discipline u Jugoistočnoj Europi. Rad je nastao kao rezultat pregleda temeljnih udžbenika javnih politika u svijetu i regiji, te literature o metodologiji i pristupima istraživanju u društvenim znanostima i politologiji. Kreće se od određivanja što su javne politike i što je politički aspekt javnih politika. Propituju se pristupi istraživanju javnih politika (policy studije). Zatim se identificiraju vrste profesionalne uporabe tih istraživanja (policy analize). Ključna je pretpostavka kako je politologija prvenstveno kompetentna za analizu aktera stvaranja politika. Osnovni je nalaz da temelj profesionalnog profiliranja politologa u javnim politikama, s obzirom da jedini rabe istraživačku perspektivu usmjerenu na aktere, reprezentativnost i legitimnost stvaranja politika, može biti jedan oblik participatorne policy analize.
keywords: javne politike; politologija; akteri javnih politika; policy studija; policy analiza 
Sekuritizacija iregularnih migracija u kampanji za predsjedničke izbore u Republici Hrvatskoj 2019./2020. :: [>>>]
Goran Džidić
Nekoliko godina nakon vrhunca migracijske krize iz 2015. godine, ovaj oblik nevojne prijetnje postao je važan dio političke debate na nacionalnoj i nadnacionalnoj razini Europske unije. Republika Hrvatska, kao država koja je dio tzv. balkanskog pravca migracija, nije iznimka. Migracijska kriza iz 2015./2016. godine predstavljala je jedno od glavnih pitanja o kojem se raspravljalo tijekom kampanje za predsjedničke izbore 2019./2020. godine u Republici Hrvatskoj. U radu se kritičkom analizom diskursa istražuju stavovi predsjedničkih kandidata Zorana Milanovića i Kolinde Grabar-Kitarović vezani za sigurnosne izazove koje predstavljaju masovne migracije. Kao jedinice analize, u istraživanju su korištene izjave predsjedničkih kandidata prezentirane na tri televizijska sučeljavanja održana tijekom kampanje za predsjedničke izbore.
keywords: sekuritizacija; iregularne migracije; kritička analiza diskursa; predsjednički izbori; Republika Hrvatska; Europska unija