CONTEMPORARY issues
sign in | sign up | forgot username or password?

Search

Proces zamjene hrvatske kune eurom i očekivani utjecaj na gospodarska kretanja :: [>>>]
Vesna Cvitanović, Petra Širanović
Zadatak rada je istražiti tijek operacionalizacije procesa zamjene
hrvatske kune eurom i utvrditi realne mogućnosti Republike Hrvatske
za ispunjavanje četiri obvezna Kriterija nominalne konvergencije.
Cilj je rada usmjeren na potvrđivanje hipoteze da će uvođenje eura
donijeti pozitivne promjene životnog standarda hrvatskih građana,
kvalitetnu platformu za uspješnije poslovanje gospodarskih subjekata
i pozitivan trend ukupnih makroekonomskih pokazatelja. Korištenjem
sekundarnih izvora podataka, javno dostupnih službenih publikacija
i analizom internetskih izvora te primjenjujući metode komparacije,
sinteze i indukcije, došlo se je do najvažnijih rezultata istraživanja:
za Hrvatsku postoji realna mogućnost ostvarenja sva četiri Kriterija
nominalne konvergencije: stabilnosti cijena, održivosti javnih financija,
stabilnosti tečaja i konvergencije dugoročnih kamatnih stopa i da 2023.
godine uđe u europodručje. Porast životnog standarda građana, blagi
rast cijena, uklanjanje valutnih rizika, smanjenje troškova zaduživanja,
poticanje međunarodne razmjene, povećanje stranih ulaganja te brži
gospodarski rast i razvoj prednosti su koje će Hrvatskoj donijeti zamjena
hrvatske kune eurom.
keywords: euro  Europska unija  europodručje  HNB  gospodarstvo