CONTEMPORARY issues
sign in | sign up | forgot username or password?

Search

Geopolitička pozadina „istrijanstva“: analiza istarskoga regionalnog izjašnjavanja :: [>>>]
Zorko, Marta; Fontana, Matija
U radu se istražuje pozadina regionalnog izjašnjavanja u Istri, odnosno Istarskoj županiji u posljednjih dvadeset godina. Analizom podataka triju uzastopnih popisa stanovništva (1991., 2001. i 2011.), te analizom izbornih rezultata na lokalnim izborima (1993.-2013.), dokazali smo tri činjenice vezane uz regionalno izjašnjavanje u Istri. Iz geografske analize i kartografskog prikaza vidljivo je da istrijanstvo nema jednoznačno teritorijalno utemeljenje na području Istre i Istarske županije, ni u kontekstu vremena, niti u kontekstu prostora. Značajne razlike u tri analizirane popisne godine, ali i još značajnije razlike na razinama općina ukazuje na činjenicu da je istrijanstvo ambivalentan fenomen bez istaknutih trendova ili konstanti. Osim toga, može se zaključiti kako se ne radi o uspješnom projektu multikulturalnog melting pota, koji sve ove godine promovira IDS kao stranka nositelj političke dimenzije istrijanstva. U radu se dokazuje i da IDS u političkom smislu, nije jedini nositelj ove ideje. Naposljetku, može se zaključiti i kako je povezivanje istrijanstva s nadnacionalnim, europskim identitetom i tendencijama, takoðer dio populističke priče, te nema realno utemeljenje u stavovima graðana.
keywords: Istra; istrijanstvo; regionalni identiteti; multikulturalizam 
Globalizacija, integracija i multikulturalizam: interdisciplinarni pristup :: [>>>]
Holy, Mirela
Globalizacija je kompleksan fenomen koji u velikoj mjeri utječe na suvremeno društvo. Globalizaciju se interpretira ne samo kao paradigmu stvaranja zajedničkog svjetskog tržišta, već i iz pozicije kulturne i ideološke stvarnosti (Čečuk 2002). Hrvatska je kao 28. članica Europske unije u posljednjih dvadesetak godina pod snažnim utjecajem integracijskih procesa. Moto Europske unije od 2000. godine jest „Ujedinjena u raznolikosti“, čiji je smisao integracija svih Europljana u EU shvaćenu kao „zajednicu za mir i blagostanje obogaćenu pritom različitošću kultura, tradicija i jezika“. Ideja integracije povezana je s multikulturalizmom. Društvene znanosti danas su kontekstualizirane globalizacijom, integracijom i multikulturalizmom kao sveprisutnim društvenim procesima. U kolikoj su se mjeri hrvatski stručni i znanstveni članci iz područja društvenih i humanističkih znanosti od 2013. godine bavili integrativnim, globalizacijskim i multikulturalnim procesima i njihovim međuodnosom te jesu li pri tome primjenjivali interdisciplinarne znanstvene pristupe tema je koju istražuje ovaj rad.
keywords: globalizacija  integracija  multikulturalizam  društvene i humanističke znanosti